Prezentare

 

"Centrul de Plasament Mogosoaia" este un proiect (re)început la 10.04.2009, pe baza finanțării oferite din Italia și România, de la firmele Sunino SpA, PlasticLegno SpA și PlasticLegno România, după ce în decembrie 2008 Fundația Norsk Nodhjelp și-a retras sprijinul financiar, oferit din 1990, datorită aderării României la Uniunea Europeană.

Ni s-au alăturat, ca suport financiar al proiectului, Consiliul Local Mogoșoaia în primii doi ani, sponsori privați (vezi secțiunea cine ne sprijină) și primim o subvenție de la bugetul de stat conform Legii 34/1998. Activitățile sunt derulate de personalul angajat, colaboratori și voluntari.

Centrul de Plasament Mogoșoaia, este adresat copiilor și tinerilor care sunt în sistemul de protecție sau îl părăsesc, precum și familiilor acestora. Serviciile sunt implementate și se desfășoară în centrul de tip rezidențial și centrul de zi, ambele fiind acreditate de M.M.F.P.S.P.V.- Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Ilfov și constau în asigurarea protecţiei, creşterii, îngrijirii, educației informale și nonformale, socializare și petrecerea timpului liber, reintegrare familială și comunitară a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, asigurarea educației, ingrijirii, consilierii psihosociale, petrecerea timpului și reinntegrarea familiară și comunitară a copiilor aflați in situația de risc de marginalizare socială. copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest serviciu;

Beneficiarii serviciilor sunt copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază de protecţie specială în condiţiile legii, copiii proveniti din familii sărace, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sau decedați.

 

IMG_0780-1
IMG_0799-1
IMG_5408[1]
IMG_5410[1]
IMG_5411[1]
IMG_5412[1]
IMG_5413[1]
1/7 
start 
stop