Copiii noștri

 

01[1]
02[1]
03[1]
04[1]
05[1]
06[1]
07[1]
08[1]
09[1]
10[1]
11[1]
12[1]
13[1]
01/13 
start 
stop

Centrul Mogoșoaia, oferă servicii sociale unui număr de 16 copii cu vârste intre patru ani și jumătate și 18 ani, băieți și fete, instituționalizați aici prin decizia Direcției de Asisstență Socială și Protecția Copilului Județul Ilfov sau prin Hotărâre judecătorească sau aflați în centrul de zi.
Criteriile care stau la baza includerii copiilor în programele noastre sunt sociale și vizează:

• copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest serviciu• copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;

• tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază de protecţie specială în condiţiile legii;

• copiii proveniti din familii sărace, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sau decedați

 

Ei beneficiază de programe educaționale conform vârstei și aptitudinilor individuale. Nici unul nu este geniu, sunt copii obișnuiți, dar datorită muncii, perseverenței și eforturilor susținute ale educatorilor noștri, ne mândrim cu performanțele deosebite obținute de ei la învățătură .  

Copii au prieteni, primesc vizitele lor, participă la distracții în comun, socializează normal.