ce facem

Misiunea Fundaţiei Umanitare "The Door Romania" este aceea de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin acordarea de asistenţă şi suport pentru copii şi familii aflate în dificultate sau a persoanelor cu dizabilitati.

În vederea realizării misiunii sale, Fundaţia dezvoltă pe lângă programele de asistenţă umanitară şi programe de consiliere şi instruire încercând crearea unui cadru de asistenţă socială şi suport moral care să ofere o nouă perspectivă vieţii beneficiarilor.

i1
i2
i3
i4
i5
1/5 
start 
stop

Scopul principal al fundaţiei este acela de a asigura creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate într-o situaţie de risc social.

Serviciile sociale oferite – sunt acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială:
- servicii umanitare materiale şi spirituale,
- activităţi educative, culturale, psihopedagogice de socializare,
- servicii de consiliere, sprijin, prevenire a situaţiilor de risc.

Grupuri ţintă:
- copii,
- persoane care sunt sau ar putea fi într-o situaţie de risc,

- persoane cu dizabilități.